Cách thiết lập phần mềm email mặc định trong Windows 11

 Bình thường, lúc bạn nhấp vào một kết nối thư điện tử trong Windows 11, sử dụng thư điện tử lắp đặt sẵn của Microsoft sẽ tự động nảy lên. điều đó là thông thường bởi microsoft mail đang được đặt làm sử dụng thư điện tử mặc định của chuỗi.

Cách thiết lập phần mềm email mặc định trong Windows 11

Nếu có nhu cầu, bạn đầy đủ khả năng chuyển đổi sử dụng thư điện tử mặc định trên  Windows 11 của bản thân chỉ bằng những động tác xây dựng giản dị. Cùng điều tra dưới đây.

Cài đặt phần mềm Email mặc định trong Windows 11

Thứ nhất, hãy mở sử dụng Settings bằng giải pháp nhấn tập hợp phím Windows + I. Hoặc bạn cũng có khả năng click chuột phải vào nút start trên thanh tác vụ và chọn Settings trong thực đơn lộ.

Cách thiết lập phần mềm email mặc định trong Windows 11

Trên giao diện Settings được gợi mở ra, hãy nhấp vào mục Apps trong danh mục bên tả, tiếp đó chọn Default Apps

Cách thiết lập phần mềm email mặc định trong Windows 11

Trên trang cài đặt phần mềm mặc định được gợi mở ra, bạn nhấp vào thanh search và nhập tên của sử dụng thư điện tử mà mình muốn dùng làm mặc định. Lúc sử dụng nảy sinh, hãy nhấp vào biểu tượng của nó trong danh mục phía dưới. ( hoặc bạn có khả năng duyệt qua danh mục một vài App và tìm nó ).

Cách thiết lập phần mềm email mặc định trong Windows 11

Trên trang lắp đặt Default Apps của phần mềm Email, hãy nhấp vào dưới Mailto. Cử chỉ này sẽ định cấu hình cách Windows sẽ mở các kết nối mailto: , thường nảy sinh nổi tiếng trên những website.

Cách thiết lập phần mềm email mặc định trong Windows 11

Trong cửa sổ How do you want to open this nẩy lên, hãy chọn sử dụng thư điện tử mà bạn muốn dùng làm mặc định cho các kết nối Mailto: , tiếp đó nhấp vào Ok.

Cách thiết lập phần mềm email mặc định trong Windows 11

Nếu bạn muốn xây dựng cùng một sử dụng thư điện tử để mở tệp EML ( là tệp thư điện tử được lưu dưới dạng file tài liệu vào máy tính ) , bạn cũng có khả năng nhấp vào kết nối. EML trên trang Default Apps

Và chọn sử dụng thư điện tử từ danh mục. Lúc hoàn thành, hãy đóng Settings và cảm giác sự chuyển biến.

Theo: https://quantrimang.com/

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới