90 phím tắt trong Photoshop mà các Designer phải biết

Bạn là một designer, dù ít hay nhiều thì bạn cũng biết chút ít về phím tắt trên Photoshop và chắc chắn rồi phải biết cả Adobe Photoshop CS6 – Một trong số những phần mềm đồ họa ưu việt nhất hiện nay. Nó cho phép chúng ta biến những bức ảnh cho dù xấu xí đến đâu cũng có thể trở nên đẹp tuyệt diệu, xuất thần.

90 phím tắt trong Photoshop mà các Designer phải biết

Bài viết này sẽ trình bày cho các bạn mới bắt đầu sử dụng 90 phím tắt Photoshop thần thánh, giúp các bạn thao tác nhanh chóng và dễ dàng, siêu tiết kiệm thời gian thiết kế. Các bạn đã quen dùng cũng có thể tham khảo nhé, tôi đã nghiên cứu và tổng hợp phím tắt Photoshop đầy đủ nhất trong bài này đấy.

Bài viết này, mình sẽ chia theo từng nhóm cho các bạn dễ nhớ và dễ tìm lại nếu lỡ quên nhé. Rất hữu ích cho những bạn newbie

Tổng hợp 90 phím tắt trong Photoshop

Nhóm phím tắt “VIEW” – Nhóm này giúp chúng ta điều chỉnh về phần nhìn và hiển thị:

CTRL + + : Phóng to (Hoặc ALT + lăn cuộn chuột lên trên)
CTRL + – : Thu nhỏ (Hoặc ALT + lăn cuộn chuột xuống dưới)
CTRL + 0 : Xem hình tràn màn hình
CTRL + Y : Xem màu CMYK
CTRL + SHIFT + Y : Xem gam màu ngoài hệ CMYK
CTRL + “ :  Hiện lưới
CTRL + SHIFT + ‘ : Nhẩy bằng lưới
CTRL + SHIFT + H : Ẩn các đường Path
CTRL + ; : Ẩn Guides
CTRL + SHIFT + ; : Nhẩy bằng Guides
CTRL + ALT + ; : Khoá Guides
CTRL + R : Hiện thước

Nhóm phím tắt “FILE” – Nhóm phím tắt Hệ Thống:

CTRL + N (New): Tạo một File mới
CTRL + O (Open): Mở một File đã có sẵn
CTRL + ALT + O (Open As):Mở file từ Adobe Bridge
CTRL + W (Close): Đóng File đang mở
CTRL + S (Save): Lưu file
CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu File ở các định dạng khác
CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy
CTRL + P (Print): In ảnh

Nhóm phím tắt “EDIT” – Nhóm phím tắt các công cụ chỉnh sửa:

CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ
CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform
CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm
CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước
CTRL + X: Cắt
CTRL + C: Copy
CTRL + SHIFT + C: Copy Merged
CTRL + V: Paste
CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên
[: Phóng to nét bút
]: Thu nhỏ nét bút

Nhóm phím tắt với “LAYER”

CTRL + SHIFT + N: Tạo một Layer mới hoàn toàn
CTRL + J: Nhân đôi layer được chọn
CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer
CTRL + G: Tạo nhóm Layer hoặc gom các layer đã chọn thành một nhóm
CTRL + SHIFT + G: ungroup các layer
CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng
CTRL + ]: Chuyển Layer được chọn lên trên một layer
CTRL + [: Chuyển Layer được chọn xuống một layer
CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng
CTRL + E: Ghép các layer được chọn thành một layer duy nhất
CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer hiện có thành một layer duy nhất.

Nhóm phím tắt “TOOLBAR”

A: Chọn đường Path, Vector
B: Nét bút
C: Cắt hình
D: Background
E: Tẩy
F: Full màn hình
G: Đổ màu
H: Hand tool
I: Chấm màu
J: Chấm sửa chổ chưa hoàn chỉnh
L: Tạo vùng chọn tự do
M: Tạo vùng chọn
O: Làm tối ảnh
P: Tạo đường Path, Vector
S: Lấy mẫu từ một ảnh
T: Text
U: Vẽ các hình cơ bản
V: Di chuyển
W: Tạo vùng chọn theo màu
X: Foreground
Y: Gọi lại thông số cũ của ảnh
Z: Phóng to / thu nhỏ hình
&: Đổi màu trên bảng màu
.: Mô tả hiện tường viết tay

Tổ hợp phím các lệnh trong bảng “IMAGE”

CTRL + L: Bảng Levels
CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels
CTRL + ALT + SHIFT + L:Tự động chỉnh Contrast
CTRL + B: Bảng Color Blance
CTRL + U: Bảng Hue/Saturation
CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate
CTRL + M: Bảng Curves
CTRL + I: Bảng Invert

Tổ hợp phím các lệnh trong bảng “SELECT”

CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng
CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush
CTRL + A: Chọn tất cả
CTRL + D: Bỏ vùng chọn
CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn
CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn
CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn

Công dụng nhóm phím tắt F trong Photoshop:

F1: Mở trình giúp đỡ
F2: Cut
F3: Copy
F4: Paste
F5: Mở Pallete Brush
F6: Mở Pallete màu
F7: Mở Pallete Layer
F8: Mở Pallete Info
F9: Mở Pallete Action

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới