Xóa bỏ ?m=1 trên URL cho Blogger

 Bạn muốn sử dụng các mẫu đáp ứng thay vì chế độ thiết bị mặc định của Blogger. Tuy nhiên, khi sử dụng chế độ máy tính hay trên thiết bị di động, Blogger sẽ thêm các truy vấn ?m = 1 trên url theo cách thủ công. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của blog. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn xóa ?m = 1 khi truy cập trên thiết bị di động của Blogger.

Xóa bỏ ?m=1 trên URL cho Blogger
Xóa bỏ ?m=1 trên URL cho Blogger

Ngoài ra, khi bạn sử dụng một số nhận xét bên ngoài, chẳng hạn như Disqus. Tại đây, khi blog được truy cập từ thiết bị di động, Disqus sẽ đọc các truy vấn ?m= 1 và coi nó như một địa chỉ khác với địa chỉ trên máy tính để bàn. Vì vậy, đối với cùng một bài viết, khi truy cập blog bằng máy tính thì chỉ đọc được bình luận của người dùng máy tính, còn điện thoại di động thì chỉ đọc được bình luận của điện thoại di động.

Cách xóa bỏ ?m=1 trên URL cho Blogger 

Bước 1: Vào chỉnh sửa HTML tìm đến thể </body>

Bước 2: Dán đoạn code sau lên trước </body>

Cách 1:

<script>
//<![CDATA[
var uri = window.location.toString();if (uri.indexOf("?m=1","?m=1") > 0) {var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1"));window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);}
//]]>
</script>
Lưu lại, kiểm tra là xong.

Cách 2:
<script>/*<![CDATA[*/ var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D","%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D%3D","%3D%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("&m=1","&m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("&m=1")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri); } var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("?m=1","?m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1"));window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);}; var protocol=window.location.protocol.replace(/\:/g,''); if(protocol=='http'){ var url=window.location.href.replace('http','https'); window.location.replace(url);} /*]]>*/
</script>
Lưu lại là xong.

Kết luận:

Như vậy, Trên đây là tất cả những gì bạn phải làm. Bằng cách thêm một đoạn mã script đơn giản, bây giờ blog của bạn sẽ không hiển thị các tham số ?m=1 trên URL mỗi lần truy cập bằng điện thoại sẽ hiện. Nếu có thắc mắc hay ý kiến vui lòng comment xuống dưới. Cảm ơn bạn đã đọc bài!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới