Chặn người dùng sử dụng Adblock trên Blogspot/Blogger

 Adblock là gì?

Adblock là một tiện ích mở rộng của trình duyệt hoặc ứng dụng được sử dụng để xóa quảng cáo trên một trang web. Vì chúng tôi biết rằng quảng cáo trên blog đôi khi có thể làm phiền khách truy cập, người dùng Internet bắt đầu sử dụng tiện ích mở rộng này. Phần mở rộng Adblock.

Chặn người dùng sử dụng Adblock trên Blogspot/Blogger

Nhưng đối với các blogger sử dụng Google AdSense, giảm doanh thu blog là một trong những mối đe dọa. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần thêm một tập lệnh để ngăn Adblock thêm vào blog.

Cách chặn Adblock trên trang Blogger / Blogspot của bạn

Tôi sẽ chia sẻ với bạn 2 đoạn mã AdBlock để bạn cài đặt vào Blogger / Blogspot của mình. 

Cách thức thực hiện: 

Trên trang tổng quan Blogger, chọn chủ đề ➟ chỉnh sửa HTML ➟ tìm thẻ </body> và dán mã trước thẻ đó.

  <link href='//cdn.jsdelivr.net/gh/nguyenhablog/adbcss/adblock.css' rel='stylesheet'/>
<script src='https://cdn.jsdelivr.net/gh/nguyenhablog/adblocke@29ea4fe/adblock.js'/>

Sau đó lưu lại là xong. Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới