Cài bộ thẻ Meta chuẩn SEO đầy đủ nhất cho Blogger

Thẻ Meta là gì? Nó có tốt cho SEO

Thẻ meta SEO 2021 và cách cài đặt thẻ SEO trên blogger để tối ưu hóa SEO khi các công cụ tìm kiếm cung cấp kết quả tốt nhất cho website của bạn.

Cài bộ thẻ Meta chuẩn SEO đầy đủ nhất cho Blogger
Cài bộ thẻ Meta chuẩn SEO đầy đủ nhất cho Blogger

Tôi sẽ chia sẻ với bạn định nghĩa về thẻ meta, chức năng của thẻ meta và bất kỳ thẻ meta quan trọng nào khác phải được áp dụng trên trang web của bạn.

Chức năng của thẻ Meta

Thẻ meta là các mã HTML thường được cài đặt trong các mẫu trang web (Blogger hoặc WordPress) và mục đích của chúng là giúp các công cụ tìm kiếm như Google và Bing hiểu tóm tắt nội dung trang web của bạn cho người dùng. Do đó, mục đích cốt lõi của thẻ meta là giúp các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục các trang web dễ dàng hơn.

Thẻ meta có ảnh hưởng đến SEO không?

Câu trả lời là: có, miễn là bạn cũng thực hiện một chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm khác. Giúp bạn được Google lập chỉ mục trên công cụ tìm kiếm nhanh nhất.

Cách thêm thẻ Meta chuẩn SEO đầy đủ cho Blogger

Các bạn chỉ cần copy đoạn code sau và bỏ sau thẻ <head>:

<b:if cond='data:view.isError'><title>Error 404: Page Not Found</title></b:if>
 <b:if cond='!data:view.isMultipleItems'><title><data:blog.pageName/></title></b:if>
 <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:if cond='data:view.isHomepage'><title><data:blog.pageTitle/></title>
  <b:else/>
   <b:if cond='data:view.search.query'><title><data:messages.search/>: <data:view.search.query/></title></b:if>
   <b:if cond='data:view.search.label'>
    <title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
    <b:else/>
    <title>Recent post: <data:blog.title/></title>
   </b:if>
   <b:if cond='data:view.isArchive'><title>Blog archive in: <data:blog.pageName/></title></b:if>
  </b:if>
 </b:if>

 <b:if cond='!data:view.isError'>
  <!-- Meta Title -->
  <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
   <meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
   <meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:image:alt'/>
   <meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/>
   <meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:image:alt'/>
   <b:else/>
   <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
   <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:image:alt'/>
   <meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
   <meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:image:alt'/>
  </b:if>
  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
 
  <!-- Meta Image -->
  <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
   <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' property='og:image'/>
   <b:else/>
   <meta content='https://1.bp.blogspot.com/-hIaRAtkeDqU/YPqzt7gJ8sI/AAAAAAAAMDA/HP8ispatYPUqb6l8Yz3REo3TnSNjsU1dwCLcBGAsYHQ/s0/hoang-ha-blog.png' property='og:image'/>
  </b:if>
  <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
   <meta content='https://1.bp.blogspot.com/-hIaRAtkeDqU/YPqzt7gJ8sI/AAAAAAAAMDA/HP8ispatYPUqb6l8Yz3REo3TnSNjsU1dwCLcBGAsYHQ/s0/hoang-ha-blog.png' name='twitter:image'/>
   <b:else/>
   <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' name='twitter:image'/>
  </b:if>
  <b:if cond='data:view.isPost'>
   <link expr:href='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' rel='image_src'/>
  </b:if>
 
  <!-- Meta Description -->
  <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
   <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
   <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
   <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
   <b:else/>
   <meta expr:content='data:post.snippet' name='description'/>
   <meta expr:content='data:post.snippet' property='og:description'/>
   <meta expr:content='data:post.snippet' name='twitter:description'/>
  </b:if>
 
  <!-- Meta Keywords -->
  <meta expr:content='data:blog.title + ", " + data:blog.pageName + ", Add_your_addtional_keyword_here "' name='keywords'/>
  <meta expr:content='data:blog.title' property='article:tag'/>
 
  <!-- Link Canonical -->
  <link expr:href='data:blog.url.canonical' rel='canonical'/>
  <link expr:href='data:view.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
 
  <!-- Site Owner -->
  <meta content='' name='Author'/>
  <link href='#' rel='author'/>
  <link href='#' rel='publisher'/>
  <meta content='' property='article:author'/>
  <meta content='' property='article:publisher'/>
  <meta content='' name='twitter:site'/>
  <meta content='' name='twitter:creator'/>

  <!-- Theme Color -->
  <meta content='#005af0' name='theme-color'/>
  <meta content='#005af0' name='msapplication-navbutton-color'/>
  <meta content='#005af0' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
  <meta content='yes' name='apple-mobile-web-app-capable'/>
 
  <!-- Blogger Rss -->
  <meta content='blogger' name='generator'/>
  <link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
  <link expr:href='data:blog.url' rel='openid.delegate'/>
  <link expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical + "feeds/posts/default"' expr:title='data:blog.title + " - Atom"' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
  <link expr:href='"//www.blogger.com/feeds/" + data:blog.blogId + "/posts/default"' expr:title='data:blog.title + " - Atom"' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
  <link expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical + "feeds/posts/default?alt=rss"' expr:title='data:blog.title + " - RSS"' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
 
  <!-- Open Graph -->
  <meta content='article' property='og:type'/>
  <meta content='id_ID' property='og:locale'/>
  <meta content='en_US' property='og:locale:alternate'/>
  <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
  
  <!-- Robots Search -->
  <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=5.0' name='viewport'/>
  <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
  <meta content='IE=Edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
  <meta content='true' name='MSSmartTagsPreventParsing'/>
  <meta content='index, follow' name='googlebot'/>
  <meta content='follow, all' name='Googlebot-Image'/>
  <meta content='follow, all' name='msnbot'/>
 
  <!-- Sife Verification -->
  <meta content='' name='google-site-verification'/>
  <meta content='' name='msvalidate.01'/>
  <meta content='' name='p:domain_verify'/>
  <meta content='' name='majestic-site-verification'/>
  <meta content='Jago Desain' name='copyright'/>
  
<script type='application/ld+json'>
 {
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebSite",
  "url": "<data:blog.homepageUrl.canonical/>",
  "name": "<data:blog.title/>",
  "alternateName": "<data:blog.title/>",
  "potentialAction": {
   "@type": "SearchAction",
   "target": "<data:blog.homepageUrl.canonical/>search?q={search_term_string}&max-results=12",
   "query-input": "required name=search_term_string"
  }
 }
</script>
 </b:if>
 
Vậy là xong, chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới