Cách Đánh Dấu Đoạn Text Văn Bản Hoặc Code Cho Blogger

Chào bạn, nay tôi sẽ chia sẻ cách đánh dấu 1 đoạn text trên bài viết hoặc đoạn code bằng css thuần túy mà không cần javascript.

Cách Đánh Dấu Đoạn Text Văn Bản Hoặc Code Cho Blogger
Cách Đánh Dấu Đoạn Text Văn Bản Hoặc Code

Đánh dấu đoạn Text trên bài viết hoặc đoạn code là một chức năng soạn thảo văn bản được sử dụng để tổ chức các loại ngôn ngữ lập trình, tập lệnh hoặc đánh dấu khác nhau, chẳng hạn như HTML, CSS, JavaScript,...

Công dụng của việc code đánh dấu đoạn Text ?

Giúp làm nổi bật nội dung bạn muốn truyền tải cho người dùng. Bạn muốn chia sẻ một lips nào đó cho người dùng và hướng dẫn họ cách thực hiện, việc sử dụng đánh dấu Text này là hợp lí người dùng sẽ nhận biết và thực hiện cách bạn hướng dẫn dễ dàng hơn.

Phương thức làm việc của công cụ này cũng giống như các công cụ phân tích cú pháp html nói chung, điểm khác biệt là ngoài việc phân tích mã, công cụ này còn thêm một lớp vào mã để tạo màu cho mã....

Cách bước thực hiện thêm code đánh dấu đoạn Text

Khi bạn viết bài chỉ cần thêm lệnh <mark> đoạn text (code) </mark>  là sẽ được đánh dấu:

Ví dụ:
  • Đoạn text
Xin chào bạn đến với Nguyen Ha Blog !

Thực hiện:
Xin chào bạn đến với <mark>Nguyen Ha Blog</mark> !
  • Đoạn code
  <link href='//cdn.jsdelivr.net/gh/nguyenhablog/adbcss/adblock.css' rel='stylesheet'/>
<script src='https://cdn.jsdelivr.net/gh/nguyenhablog/adblocke@29ea4fe/adblock.js'/>
Thực hiện:
 <link href='//cdn.jsdelivr.net/gh/<mark>nguyenhablog</mark>/adbcss/adblock.css' rel='stylesheet'/>
<script src='https://cdn.jsdelivr.net/gh/<mark>nguyenhablog</mark>/adblocke@29ea4fe/adblock.js'/>
Vậy là xong, tôi đã chia sẻ với các bạn cách đánh dấu đoạn Text cho văn bản hoặc code. Hy vọng nó mang lại hữu ích cho bạn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới