Code Chặn Adblock Không Hiển Thị Bài Viết Trên Blogspot

 Xin chào các bạn, nếu bạn đang muốn cấm người dùng sử dụng tiện ích Adblock trên blog của bạn  điều này quả thật là không hay với những blogger đang hợp tác quảng cáo với các trang khác bởi các mã quảng cáo trên trang của bạn sẽ bị trình duyệt cài add on đó vô hiệu hóa không thể hiện thị cũng đồng nghĩa bạn sẽ không nhận được một đồng nào từ đơn vị quảng cáo đó cũng chính là lý do nhiều người cài đặt Anti-Adblock 

Adblock là gì?

Adblock là một phần mềm hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt chặn sự xuất hiện của quảng cáo trên một trang web 

Mọi người sử dụng trình chặn quảng cáo vì họ cảm thấy rằng quảng cáo làm chậm trình duyệt của họ, mang lại trải nghiệm người dùng kém. Ngoài ra, một số người thấy quảng cáo trực tuyến không liên quan, xâm hại và gây khó chịu.

Adblock có ảnh hưởng đến thu nhập của bạn ?

Nếu người dùng sử dụng Adblock trong trình duyệt  thì tất cả quảng cáo sẽ bị chặn và không có quảng cáo nào hiển thị cho anh ta để không có nhấp chuột và hiển thị nào từ người dùng đó đến trang web của bạn. Nếu không có các nhấp chuột và hiển thị quảng cáo, bạn sẽ không kiếm được thu nhập của mình.

Để tránh mất mát này, nhiều trang web sử dụng Anti-Adblock, vì vậy nếu người dùng đã bật Adblock, thì anh ta sẽ không thể đọc bất cứ thứ gì trên trang web của bạn, chỉ sau khi tắt Adblocker, anh ta mới có thể đọc từ trang web của bạn.

Sau khi cài Anti - Adblock cho blogspot:

Code Chặn Adblock Không Hiển Thị Bài Viết Trên Blogspot


Các bước cài đặt Anti- Adblock như sau:

Bước 1: Vào Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Dán đoạn code sau lên trước thẻ </body>

<script type='text/javascript'> str='@3C@73@74@79@6C@65@3E@0A@2F@2A@20@42@6C@6F@63@6B@71@75@6F@74@65@20@2A@2F@0A@62@6C@6F@63@6B@71@75@6F@74@65@7B@70@6F@73@69@74@69@6F@6E@3A@72@65@6C@61@74@69@76@65@3B@66@6F@6E@74@2D@73@69@7A@65@3A@31@35@70@78@3B@6D@61@72@67@69@6E@3A@31@2E@37@65@6D@20@30@3B@70@61@64@64@69@6E@67@3A@33@30@70@78@20@32@35@70@78@20@33@30@70@78@20@39@30@70@78@3B@62@6F@72@64@65@72@2D@72@61@64@69@75@73@3A@33@70@78@3B@62@6F@72@64@65@72@3A@32@70@78@20@73@6F@6C@69@64@20@72@67@62@61@28@32@33@30@2C@32@33@30@2C@32@33@30@2C@31@29@7D@0A@62@6C@6F@63@6B@71@75@6F@74@65@3A@62@65@66@6F@72@65@7B@63@6F@6E@74@65@6E@74@3A@27@5C@32@30@31@44@27@3B@64@69@73@70@6C@61@79@3A@62@6C@6F@63@6B@3B@70@6F@73@69@74@69@6F@6E@3A@61@62@73@6F@6C@75@74@65@3B@66@6F@6E@74@2D@77@65@69@67@68@74@3A@37@30@30@3B@66@6F@6E@74@2D@73@69@7A@65@3A@37@30@70@78@3B@74@6F@70@3A@37@70@78@3B@6C@65@66@74@3A@32@35@70@78@3B@6C@69@6E@65@2D@68@65@69@67@68@74@3A@6E@6F@72@6D@61@6C@3B@63@6F@6C@6F@72@3A@72@67@62@61@28@30@2C@30@2C@30@2C@2E@31@35@29@7D@0A@62@6C@6F@63@6B@71@75@6F@74@65@2E@62@6C@6F@63@6B@65@64@20@7B@70@61@64@64@69@6E@67@3A@20@31@35@70@78@20@33@30@70@78@3B@6D@61@72@67@69@6E@3A@20@30@3B@7D@0A@62@6C@6F@63@6B@71@75@6F@74@65@2E@62@6C@6F@63@6B@65@64@3A@62@65@66@6F@72@65@20@7B@64@69@73@70@6C@61@79@3A@20@6E@6F@6E@65@3B@7D@0A@3C@2F@73@74@79@6C@65@3E@0A@3C@73@63@72@69@70@74@3E@2F@2F@3C@21@5B@43@44@41@54@41@5B@0A@21@66@75@6E@63@74@69@6F@6E@28@29@20@7B@66@75@6E@63@74@69@6F@6E@20@66@28@29@20@7B@76@61@72@20@61@3D@64@6F@63@75@6D@65@6E@74@2E@67@65@74@45@6C@65@6D@65@6E@74@42@79@49@64@28@22@70@6F@73@74@42@6F@64@79@22@29@3B@61@2E@69@6E@6E@65@72@48@54@4D@4C@3D@27@3C@62@6C@6F@63@6B@71@75@6F@74@65@20@63@6C@61@73@73@3D@22@62@6C@6F@63@6B@65@64@22@3E@3C@73@74@72@6F@6E@67@3E@3C@73@76@67@20@77@69@64@74@68@3D@22@32@34@22@20@68@65@69@67@68@74@3D@22@32@34@22@20@76@69@65@77@42@6F@78@3D@22@30@20@30@20@32@34@20@32@34@22@20@73@74@79@6C@65@3D@22@66@69@6C@6C@3A@63@75@72@72@65@6E@74@43@6F@6C@6F@72@3B@6D@61@72@67@69@6E@2D@72@69@67@68@74@3A@20@31@30@70@78@3B@22@3E@3C@70@61@74@68@20@64@3D@22@4D@31@31@2C@31@35@48@31@33@56@31@37@48@31@31@56@31@35@4D@31@31@2C@37@48@31@33@56@31@33@48@31@31@56@37@4D@31@32@2C@32@43@36@2E@34@37@2C@32@20@32@2C@36@2E@35@20@32@2C@31@32@41@31@30@2C@31@30@20@30@20@30@2C@30@20@31@32@2C@32@32@41@31@30@2C@31@30@20@30@20@30@2C@30@20@32@32@2C@31@32@41@31@30@2C@31@30@20@30@20@30@2C@30@20@31@32@2C@32@4D@31@32@2C@32@30@41@38@2C@38@20@30@20@30@2C@31@20@34@2C@31@32@41@38@2C@38@20@30@20@30@2C@31@20@31@32@2C@34@41@38@2C@38@20@30@20@30@2C@31@20@32@30@2C@31@32@41@38@2C@38@20@30@20@30@2C@31@20@31@32@2C@32@30@5A@22@3E@3C@2F@70@61@74@68@3E@3C@2F@73@76@67@3E@41@64@2D@42@6C@6F@63@6B@20@45@6E@61@62@6C@65@64@3C@2F@73@74@72@6F@6E@67@3E@3C@70@3E@53@6F@72@72@79@2C@20@77@65@20@64@65@74@65@63@74@65@64@20@74@68@61@74@20@79@6F@75@20@68@61@76@65@20@61@63@74@69@76@61@74@65@64@20@41@64@2D@42@6C@6F@63@6B@65@72@2E@46@6F@72@20@74@68@61@74@2C@20@77@65@20@68@6F@70@65@20@74@68@61@74@20@79@6F@75@20@64@69@73@61@62@6C@65@20@69@74@2E@3C@70@3E@42@79@20@64@69@73@61@62@6C@69@6E@67@20@41@64@2D@42@6C@6F@63@6B@65@72@2C@20@79@6F@75@20@68@61@76@65@20@68@65@6C@70@65@64@20@75@73@20@69@6E@20@64@65@76@65@6C@6F@70@69@6E@67@20@74@68@69@73@20@57@65@62@73@69@74@65@2E@20@54@68@61@6E@6B@20@79@6F@75@3C@2F@70@3E@3C@2F@62@6C@6F@63@6B@71@75@6F@74@65@3E@27@3B@7D@20@76@61@72@20@62@3D@64@6F@63@75@6D@65@6E@74@2E@63@72@65@61@74@65@45@6C@65@6D@65@6E@74@28@22@73@63@72@69@70@74@22@29@3B@62@2E@74@79@70@65@3D@22@74@65@78@74@2F@6A@61@76@61@73@63@72@69@70@74@22@3B@62@2E@61@73@79@6E@63@3D@21@30@3B@62@2E@73@72@63@3D@22@68@74@74@70@73@3A@2F@2F@70@61@67@65@61@64@32@2E@67@6F@6F@67@6C@65@73@79@6E@64@69@63@61@74@69@6F@6E@2E@63@6F@6D@2F@70@61@67@65@61@64@2F@6A@73@2F@61@64@73@62@79@67@6F@6F@67@6C@65@2E@6A@73@22@3B@62@2E@6F@6E@65@72@72@6F@72@3D@66@75@6E@63@74@69@6F@6E@28@29@20@7B@66@28@29@3B@77@69@6E@64@6F@77@2E@61@64@62@6C@6F@63@6B@3D@21@30@7D@3B@76@61@72@20@65@3D@64@6F@63@75@6D@65@6E@74@2E@67@65@74@45@6C@65@6D@65@6E@74@73@42@79@54@61@67@4E@61@6D@65@28@22@73@63@72@69@70@74@22@29@5B@30@5D@3B@65@2E@70@61@72@65@6E@74@4E@6F@64@65@2E@69@6E@73@65@72@74@42@65@66@6F@72@65@28@62@2C@65@29@7D@28@29@3B@0A@2F@2F@5D@5D@3E@3C@2F@73@63@72@69@70@74@3E'; document.write(unescape(str.replace(/@/g,'%')));
</script>
Bước 3: Lưu lại là xong.

Kết Luận:

Trên đây là cách hướng dẫn gắn code chặn Adblock không có thông báo đẩy cho blogspot. Nếu có thắc mắc về nội dung bản quyền thì hãy comment xuống dưới đây. Chúc các bạn thành công!


1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới